مسابقه مجازی بازطراحی وبهینه سازی ماسک ومحافظ صورت مورد نیاز کادر درمان

 

باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در یک نگاه

از آنجا که دانشگاه آزاد اسلامي بخش مهمي از رسالت آموزش و پرورش استعدادهاي فرزندان مهين اسلامی را عهده دار مي باشد و باتوجه به اهميت رشد و شکوفايی استعدادهای جوان کشور، شناسايی دانش آموزان، دانش پژوهان جوان و مستعد، حمايت، تقويت و راهنمايی آن ها به منظور ارتقاء دانش، بروز خلاقيت ها و نوآوری های آنان تاثير بسزايی در نيل به اهداف دانشگاه خواهد داشت. لذا دانشگاه آزاد اسلامی تلاش می کند تا تسهيلات و امکانات لازم را براي تشويق جوانان خلاق و کار آفرين و علاقمند به دانش و پژوهش از هر جهت در چهار چوب امکانات موجود را فراهم سازد بدين منظور به موجب اساسنامه ای باشگاه پژوهشگران جوان در تاريخ 22/1/78 تأسيس شد تا گامی موثر در دستيابی به اين مهم باشد.

باشگاه پژوهشگران جوان موسسه ای است غير انتفاعی که با هدف شناسايی ، جذب ، پرورش ، حمايت و هدايت و اعتلاي سطح علمی دانش آموزان و دانشجويان و جوانان با استعداد کشور از طريق تشکل بخشيدن به آنها در قالب گروه های پژوهشی و علمی تشکيل و زير نظر دانشگاه آزاد اسلامي فعاليت می کند. مرکز باشگاه در تهران بوده و در صورت تصويب هيات امناء شعب آن می تواند در تمامی شهرهاي کشور با همکاری واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامی تشکيل گردد. اهداف كلان باشگاه پژوهشگران جوان شامل، بروز و ظهور خلاقيت های اعضاء در زمينه های گوناگون علمی، پژوهشی، آموزشی و كارآفرينی، ارتقای سطح كيفی اعضاء در ابعاد مختلف فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، توسعه روحيه گروه گرایی در بين اعضاء و ساماندهی آن ها در فعاليت های دسته جمعی و هدايت و تقويت استعدادهای اعضاء در جهت تأمين نيازهای علمی – پژوهشی كشور.

باشگاه پژوهشگران جوان واحد کرمانشاه

باشگاه پژوهشگران جوان واحد کرمانشاه از سال 81 شروع به عضو گیری نمود که در مدت سال های 81 تا 85 باشگاه توسط جناب آقای مهندس عقیقی،سرکار خانم امیری، از کارکنان حوزه پژوهش اداره گردید و در طی این مدت 96 نفر به عضویت باشگاه در آمدند.در سال 1385 تا تیر ماه 1386 جناب آقای دکتر محمد مهدی جوکار، در سال 1387 تا تیرماه 1389 جناب آقای عباس قماشی،  از مرداد ماه 1389 تا خرداد ماه 1393 سرکار خانم دکتر سحر محمدی،  خانم صدیقه حسین پور دلاور ،آقای دکتر فرزین شماع تا اردیبهشت 95، و   آقای دکتر محمد سعید فعلی تا دی ماه 1398عهده دار این مسئولیت بوده اند.اکنون آقای دکتر مازیار مهدی پور جلیلیان عهده دار این مسولیت بوده اند.

جهت مشاهده رزومه ایشان اینجا را کلیک نمایید.