باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در یک نگاه

از آنجا که دانشگاه آزاد اسلامي بخش مهمي از رسالت آموزش و پرورش استعدادهاي فرزندان مهين اسلامی را عهده دار مي باشد و باتوجه به اهميت رشد و شکوفايی استعدادهای جوان کشور، شناسايی دانش آموزان، دانش پژوهان جوان و مستعد، حمايت، تقويت و راهنمايی آن ها به منظور ارتقاء دانش، بروز خلاقيت ها و نوآوری های آنان تاثير بسزايی در نيل به اهداف دانشگاه خواهد داشت. لذا دانشگاه آزاد اسلامی تلاش می کند تا تسهيلات و امکانات لازم را براي تشويق جوانان خلاق و کار آفرين و علاقمند به دانش و پژوهش از هر جهت در چهار چوب امکانات موجود را فراهم سازد بدين منظور به موجب اساسنامه ای باشگاه پژوهشگران جوان در تاريخ 22/1/78 تأسيس شد تا گامی موثر در دستيابی به اين مهم باشد.

باشگاه پژوهشگران جوان موسسه ای است غير انتفاعی که با هدف شناسايی ، جذب ، پرورش ، حمايت و هدايت و اعتلاي سطح علمی دانش آموزان و دانشجويان و جوانان با استعداد کشور از طريق تشکل بخشيدن به آنها در قالب گروه های پژوهشی و علمی تشکيل و زير نظر دانشگاه آزاد اسلامي فعاليت می کند. مرکز باشگاه در تهران بوده و در صورت تصويب هيات امناء شعب آن می تواند در تمامی شهرهاي کشور با همکاری واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامی تشکيل گردد. اهداف كلان باشگاه پژوهشگران جوان شامل، بروز و ظهور خلاقيت های اعضاء در زمينه های گوناگون علمی، پژوهشی، آموزشی و كارآفرينی، ارتقای سطح كيفی اعضاء در ابعاد مختلف فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، توسعه روحيه گروه گرایی در بين اعضاء و ساماندهی آن ها در فعاليت های دسته جمعی و هدايت و تقويت استعدادهای اعضاء در جهت تأمين نيازهای علمی – پژوهشی كشور.

باشگاه پژوهشگران جوان واحد کرمانشاه

باشگاه پژوهشگران جوان واحد کرمانشاه از سال 81 شروع به عضو گیری نمود که در مدت سال های 81 تا 85 باشگاه توسط جناب آقای مهندس عقیقی و سرکار خانم امیری از کارکنان حوزه پژوهش اداره گردید و در طی این مدت 96 نفر به عضویت باشگاه در آمدند.در سال 1385 تا تیر ماه 1386 جناب آقای دکتر محمد مهدی جوکار عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات به ریاست باشگاه پژوهشگران جوان واحد کرمانشاه منصوب شدند و در این مدت باشگاه پژوهشگران جوان واحد کرمانشاه از جایگاه مطلوبی از لحاظ سخت افزاری و هم چنین عضوگیری و نیز پیاده سازی برنامه های باشگاه برخوردار گردید.در سال 1387 تا تیرماه 1389 جناب آقای عباس قماشی عضو هیات علمی گروه ریاضی به ریاست باشگاه پژوهشگران جوان واحد کرمانشاه منصوب شدند و از مرداد ماه 1389 تا خرداد ماه 1393 سرکار خانم دکتر سحر محمدی عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی واحد ریاست باشگاه  را برعهده داشتند.پس از آن  خانم صدیقه حسین پور دلاور  از اعضای هیات علمی گروه تربیت بدنی عهده دار این مسئولیت را داشتند.سپس آقای دکتر فرزین شماع  این مسولیت را تا اردیبهشت 95 بر عهده داشته و هم اکنون آقای دکتر محمد سعید فعلی عهده دار این مسئولیت می باشند.

جهت مشاهده رزومه ایشان اینجا را کلیک نمایید.