مسابقه مجازی بازطراحی وبهینه سازی ماسک ومحافظ صورت مورد نیاز کادر درمان

 

جهت مشاهده فایل پیوست 1و2 بر روی آیکن فایل مورد نظر کلیک نمایید.

 

پیوست 1و 2