مسابقه مجازی بازطراحی وبهینه سازی ماسک ومحافظ صورت مورد نیاز کادر درمان

 

 

جهت مشاهده آئین نامه حمایت از مقالات خارج از کشور اعضای باشگاه پژوهشگران جوان بر روی آیکن فایل مورد نظر کلیک نمایید.

 

آئین نامه حمایت از مقالات خارج از کشور