جهت مشاهده آئین نامه حمایت از مقالات خارج از کشور اعضای باشگاه پژوهشگران جوان بر روی آیکن فایل مورد نظر کلیک نمایید.

 

آئین نامه حمایت از مقالات خارج از کشور