مسابقه مجازی بازطراحی وبهینه سازی ماسک ومحافظ صورت مورد نیاز کادر درمان
 

 

لیست اختراعات اعضای باشگاه پژوهشگران جوان واحد کرمانشاه
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان اختراع

 1

محمد جمشیدی

ویسکوزیته متر تصویری

2

محمد جمشیدی

سیستم دیجیتالی چراغ خودرو

3

وحید سهیلی آرا

ساخت سوئیچر هارد کامپیوتر

4

وحید سهیلی آرا

تایمر مواد غذایی

5

وحید سهیلی آرا- ندا رسولی

ذخیره کننده اطلاعات پرواز

6

وحید سهیلی آرا

صندوق نامه الکترونیکی

7

وحید سهیلی آرا- مهدی رمیانی- عرفان کاردان

دستگاه محافظ ترانسدیوسر و ترانس جریان

8

وحید سهیلی آرا

پاک کننده خودکار صفحات خورشیدی

9

وحید سهیلی آرا- مرضیه سهیلی آرا

دستگاه تشخیص رنگ خاک

10

وحید سهیلی آرا

سیستم کنترلی و حفاظتی منازل

11

وحید سهیلی آرا- سمیه چقازردی

سیستم محافظ بر خورد وسایل نقلیه

12

هادی محمدی- الهام صفایی- محسن حیدری

روش جدید تهیه آزمایشگاهی دی کلسیم فسفات گرید دارویی و غذایی

13

جواد جلیلیان

رکتیفایر هوشمند حفاظت کاتدیک

14

جواد جلیلیان

دستگاهی جهت خاموش کردن وسایل برقی در حالت آماده به کار (استندبای)

15

جواد جلیلیان

نشان دهنده محل خطا در خطوط 20کیلو ولت با استفاده از تکنولوژی GPRS - GSM