مسابقه مجازی بازطراحی وبهینه سازی ماسک ومحافظ صورت مورد نیاز کادر درمان

 

جهت مشاهده آیین نامه اعطای تسهیلات به اعضای باشگاه پژوهشگران جوان بر روی آیکن فایل مورد نظر کلیک نمایید.

 

آیین نامه اعطای تسهیلات