مسابقه مجازی بازطراحی وبهینه سازی ماسک ومحافظ صورت مورد نیاز کادر درمان

 

 

جهت مشاهده فایل پیوست 3 بر روی آیکن فایل مورد نظر کلیک نمایید.

 

پیوست 3