مسابقه مجازی بازطراحی وبهینه سازی ماسک ومحافظ صورت مورد نیاز کادر درمان

 

گردش کار بررسی درخواست و تقاضاهای واجدین شرائط، تقاضای عضویت در استعدادهای درخشان و تصویب آن

 

* بررسی و شناسائی واجدین شرائط توسط مسئولین محترم دفاتر باشگاه

-مکاتبه با امور پژوهش و همچنین اطلاع رسانی در تابلوی اعلانات دانشگاه، به منظور استعلام و دریافت اطلاعات پژوهشی (دارندگان مقالات ارائه شده در مجلات معتبر علمی پژوهشی، دارندگان رتبه های کشوری در جشنواره های معتبر، برگزیدگان المپیادهای علمی و...)

-تماس تلفنی و ارسال نامه برای افراد واجد شرائط و اعلام آمادگی باشگاه جهت ارسال مدارک جهت عضویت

-بررسی و تعیین اسامی اعضایی که تاریخ عضویت آنها پایان می یابد (2 ماه قبل از اتمام زمان عضویت) و تماس تلفنی ، حضوری و یا ارسال نامه به عضو جهت تمدید عضویت

1-   تقاضای عضویت

-تکمیل فرم تقاضای عضویت بر روی سایت باشگاه توسط متقاضی و پیوست نمودن اسناد مورد نیاز

-عدم پذیرش تقاضاهای فاقد مدرک پیوستی

-عدم پذیرش تقاضاهای دارای مدرک پیوستی  ناقص

-ارسال اتوماتیک تقاضاها به رئیس باشگاه واحد دانشگاهی که متقاضی در آن عضو می باشد (لازم به ذکر است کلیه متقاضیان عضویت در استعدادهای درخشان ابتدا می بایستی به عضویت باشگاه در یکی از واحد های دانشگاه آزاد اسلامی درآیند. دانشجویان/فارغ التحصیلان / متقاضیانی که دانشجو یا فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی نمی باشند،

در گروه فنی و مهندسی می توانند به دفتر باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

در گروه علوم انسانی و هنر می توانند به دفتر باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

در گروه علوم پایه می توانند به دفتر باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

و در گروه کشاورزی و دامپزشکی می توانند به دفتر باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران مراجعه نمایند.

-تخصیص شماره پیگیری و رمز عبور به متقاضی برای پیگیری های بعدی و ارسال به آدرس اینترنتی  ایشان

2-       بررسی و تصمیم گیری

-بررسی اولیه مدارک متقاضیان (از لحاظ کامل بودن مدارک و تائید مستندات و صحت آن و اضافه نمودن موارد خاص در صورت نیاز) توسط رئیس باشگاه در واحد دانشگاهی و در صورت نیاز مکاتبه با مراکز ذیصلاح و مرتبط با موضوع جهت تایید مدارک

جهت بررسی مدارک نیاز به موارد ذیل می باشد:

آخرین مدرک تحصیلی که تعداد واحد گذرانده  همراه با ریز نمرات در آن قید گردیده است و به تایید آموزش دانشگاه رسیده است . در صورت ارائه مدرک فارغ التحصیلی تایید شده گواهی ریز نمرات بایستی  ضمیمه گردد.

مدارک فارغ التحصیلی دوره های قبلی نیز بایستی ضمیمه مدارک باشد(به عنوان مثال فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد بایستس گواهی فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد،ریز نمرات این دوره و مدرک کارشناسی و دیپلم را نیز ارائه دهد.)

رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره های بین المللی خوارزمی،جوان خوارزمی،رازی و فارابی و رتبه های اول تا سوم مرحله کشوری مسابقاتی مانند مسابقه های دانش آموزی علمی کاربردی و فنی و حرفه ای بایستی کپی لوح اهدایی و گواهی تاییدیه رتبه از دبیرخانه هریک از جشنواره ها و در صورتیکه کار به صورت مشترک انجام گرفته باشد ، گواهی درصد مشارکت از دبیرخانه جشنواره ضمیمه مدارک باشد. در هر مورد پیوست نمودن چکیده ای از طرح نیز مورد نیاز است.

 

ارائه گواهی از دبیرخانه المپیادهای علمی دانش آموزی و دانشجویی برای دارندگان رتبه اول تا سوم مرحله نهایی المپیادها

در خصوص مقالات علمی- پژوهشی و نمایه شده توسط موسسه ISI نیز بایستی مقاله به طور کامل همراه با صفحه روی جلد و یا داخل مجله که عنوان مقاله و نویسندگان قید گردیده، دریافت گردد. مسئول محترم دفتر بایستی عنوان کامل مجله/عنوان کامل مقاله/تعداد نویسندگان به ترتیب/ نقش متقاضی بین نویسندگان/گواهی درجه علمی مجله(علمی پژوهشی/ISI و Impact Factor مجله/شاخص هیرش (درصورت وجود) اعلام نماید.

عنوان پایان نامه به فارسی و لاتین در تمام دوره تحصیل و چکیده ای از پایان نامه به فارسی و لاتین

یکسری کپی کامل از شناسنامه و همچنین کپی از کارت ملی(دورو)

ارائه 4 عدد عکس 4*3 پشت نویسی شده

تکمیل فرم های شماره 1 شماره 2

 

-در صورت تائید مدارک توسط رئیس دفتر باشگاه :

ارسال فایل ذخیره شده به حوزه استعدادهای درخشان در ستاد مرکزی باشگاه

در صورتیکه شخص، متقاضی استفاده از امتیاز پذیرش بدون آزمون می باشد ، جدول ذیل توسط توسط رئیس دفتر به همراه فایل مربوط ارسال گردد

انتخاب

رشته/گرایش مورد تقاضا

مقطع تحصیلی

واحد دانشگاهی

اول

 

 

 

دوم

 

 

 

سوم

 

 

 

چهارم

 

 

 

- تائید نهایی و صدور شماره عضویت ، درج اطلاعات متقاضی در بانک اطلاعات اعضا  و صدور کارت

- عدم تائید و ارسال نتیجه به واحد دانشگاهی

-در صورت عدم تائید مدارک توسط رئیس دفتر باشگاه

تکمیل فرم خاص توسط رئیس باشگاه واحد دانشگاهی و ذکر دلیل عدم پذیرش و ارسال اتوماتیک پیام به آدرس پست الکترونیکی متقاضی