مسابقه مجازی بازطراحی وبهینه سازی ماسک ومحافظ صورت مورد نیاز کادر درمان

 

ارتباط با ما  

  آدرس پستی:

کرمانشاه- انتهای شهرک ژاندارمری، مجتمع دانشگاهی امام خمینی (ره)، ساختمان فناوری اطلاعات، طبقه دوم – دفتر باشگاه پژوهشگران جوان

 تلفن تماس:

  08317243181 داخلی   344     -   تلفکس        08317265127

 پست الکترونیکی :  kermanshah.bpj@gmail.com