مسابقه مجازی بازطراحی وبهینه سازی ماسک ومحافظ صورت مورد نیاز کادر درمان

 

فعالیت های تيم رباتيك سيناد باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه

 تيم رباتيك سيناد1 باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه با شركت ربات مين ياب اتوماتيك خود در نخستين دوره مسابقات رباتيك آزاد كردستان در بخش ويژه نمايشگاه موفق به كسب عنوان ربات برتر گرديد.

سرپرستي اين تيم را آقاي وحيد سهيلي آرا برعهده داشت و ساير اعضاء تيم عبارتند از : خانم ها مرضيه سهيلي آرا و آزاده نوري و آقاي مسلم عسگري.

اين مسابقات با حضور 56 تيم در بخش مسابقه و نمايشگاه در روزهاي پنج شنبه 5/12/89 و جمعه 6/12/89 در شهر سنندج برگزار گرديد.در پايان اين مسابقات به اعضاء تيم ، تنديس مسابقات ، لوح تقدير و جوايزي از طرف سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري اهداء گرديد.