مسابقه مجازی بازطراحی وبهینه سازی ماسک ومحافظ صورت مورد نیاز کادر درمان

 

آيين نامه عضويت باشگاه پژوهشگران جوان

جهت دریافت آئین نامه عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان  اینجا کلیک نمایید.

 

 

مداركي كه از متقاضيان عضويت لازم است دريافت گردد، عبارتند از:

3-1 فرم مخصوص ثبت نام كه از طريق وب قابل دسترسي مي باشد.

3-2 اسكن يك قطعه عكس 4×3 (حتي الامكان رنگي). عكس مذكور بايستي با رعايت حجاب اسلامي گرفته شده باشد و مربوط به كمتر از دو سال اخير باشد.

3-3 اسكن صفحات اول و دوم شناسنامه.

3-4 اسكن كليه مداركي كه لازم است تا صحت اظهارات متقاضي را به داشتن شرائط مندرج در آئين نامه عضويت تأييد نمايد. قبل از اسكن مدارك، لازم است كليه مدارك از جمله كارنامه ها ممهور به مهر آموزش دانشكده باشد و گواهي نمرات و مقالات به تائيد و امضاء رئيس باشگاه واحد رسيده باشد و از زمان صدور آنها كمتر از 2 سال گذشته باشد.